4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

De 4e versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. 

In de 4e uitgave heeft de Belastingdienst vier onderwerpen toegevoegd: 

  • Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019 
  • Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog 
  • Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar 
  • Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers 

De tarieven, bedragen en percentages met ingang van 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14. 

Verder is het volgende aangepast: 

  • Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) is de tekst aangepast van de laatste alinea onder ‘Inwoner van Nederland of niet’. En onder ‘Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?’ is de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd. 
  • Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) is de tekst aangepast. 
  • Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) zijn de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd. 
  • In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land stond 9% als enkelvoudig tarief met loonheffingskorting voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden. Dit was onjuist. 9% is gewijzigd in 8%. 
  • In tabel 7 stond bij de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag 14%. Dit was onjuist. 14% is aangepast in 16%.

U kunt de 4e versie hier downloaden.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.