Kennis delen over salarisadministratie? Ga naar het Forum Salaris!

Op het Forum Salaris werken salarisadministrateurs met elkaar én met Belastingdienst en UWV samen aan een nog beter ingevulde aangifte loonheffingen.

Op deze online ontmoetingsplek kunt u elkaar vragen stellen over de aangifte én over de bijbehorende wet- en regelgeving. Waar nodig bieden Belastingdienst en UWV de helpende hand. Zo doen we gezamenlijk ervaring op met deze vorm van online interactie.

U vindt het Forum Salaris hier.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.