Kennis delen over salarisadministratie? Ga naar het Forum Salaris!

Op het Forum Salaris werken salarisadministrateurs met elkaar én met Belastingdienst en UWV samen aan een nog beter ingevulde aangifte loonheffingen.

Op deze online ontmoetingsplek kunt u elkaar vragen stellen over de aangifte én over de bijbehorende wet- en regelgeving. Waar nodig bieden Belastingdienst en UWV de helpende hand. Zo doen we gezamenlijk ervaring op met deze vorm van online interactie.

U vindt het Forum Salaris hier.

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+