De vrije ruimte vervalt in 2022. Per 1 januari 2022 is de vrije ruimte weer 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,18%. Bij een eventuele overschrijding van deze zogenoemde vrije ruimte, moet een werkgever over het meerdere 80% eindheffing betalen.

vrije ruimte vervalt in 2022

Met de vrije ruimte WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de onderneming besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers.

In het Belastingplan 2022 legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)  definitief vast voor 2021. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. In 2022 zal dit naar verluidt weer op het oude niveau van voor corona zijn, oftewel 1,7%. De tijdelijke verruiming van de vrije ruimte werkkostenregeling maakte onderdeel uit van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De wetswijziging is nu ook opgenomen in het Belastingplan 2022, maar dient nog wel goedgekeurd te worden door de Eerste en Tweede Kamer.