Uitleg tabel bijzondere beloningen 2022

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het percentage wordt eventueel opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.
In de tabellen van 2022 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:
Met een inkomen tussen de € 21.318 en € 118.095 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt.
Mensen met een inkomen tussen € 8.836 en € 11.179 bruto betalen 4,54% minder.
En indien men tussen € 11.179 en € 20.701 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,46% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,61% uit.

tabel bijzondere beloningen 2022

Klik op de tabel om de te tabel te openen/downloaden

LogiSal past de bijzonder tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar zoals ingevuld op tab Fiscaal bij de werknemer.

Het fiscaal jaarloon wat daar gevuld staat moet het fiscaal jaarloon conform jaaropgaaf 2021 zijn. Indien de werknemer vorig jaar in dienst is getreden dient u dit bedrag dus niet zelf te herleiden naar een heel jaar. Dat doet LogiSal voor u.

Voorbeeld: Een werknemer is per 1 juli vorig jaar in dienst gekomen. U vult dan het loon vanaf 1 juli t/m 31 december in. LogiSal herleidt dit salaris vervolgens naar een heel jaar.

Let op: de loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Indien er achteraf blijkt dat er teveel is ingehouden dan wordt dit terugbetaald in de aangifte inkomstenbelasting.

Zie ook het artikel: Uitleg bijzondere beloningen 2021

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.