Tweede uitgave nieuwsbrief Loonheffingen 2022

De Belastingdienst heeft een tweede uitgave van de nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd.
In deze tweede uitgave zijn vijf nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

Aanvullingen en wijzigingen in de tweede uitgave

In tweede uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
  • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
  • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
  • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
  • AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

  • onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)
  • onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
  • Onder ‘Aangifte loonheffingen’ stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
  • onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)

 

De tarieven, bedragen en percentages voor 2022 verschijnen binnenkort als bijlage bij de nieuwsbrief.

Download hier de tweede uitgave van de nieuwsbrief Loonheffingen 2022.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.