De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.
 
In de 2e uitgave heeft de Belastingdienst 11 onderwerpen toegevoegd:
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • verlenging aangiftetermijn eindheffing WKR
 • vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • indexatie vrijwilligersregeling
 • uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
 • vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020
De informatie bij de volgende onderwerpen is aangepast:
 • wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
 • fiets van de zaak
 • beëindiging indeling vaksector uitzendwerkgever
 • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie (case H)
Download de tweede uitgave op deze pagina.