Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Nadat de Belastingdienst de loonaangifte van een organisatie heeft ontvangen, voert het systeem een aantal automatische controles uit. Als daaruit blijkt dat de gegevens uit de aangifte niet aan de eisen voldoen, stuurt de Belastingdienst een rapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar de inhoudingsplichtige oftewel een afkeuring.

Om werkgevers te helpen bij het corrigeren van de fouten, publiceerde de Belastingdienst onlangs de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens. Hierin leggen ze uit wat een foutcode betekent en hoe werkgevers die fouten kunnen corrigeren. Download de toelichting hier.

Wilt u een correctie uitvoeren in LogiSal? Kijk dan in de online help in het artikel ‘Correctie loonaangifte‘.

In de online help vindt u ook toelichtingen om de volgende meldcodes op te lossen: L1906, C2041, L2054 en L2061.