Thuiswerken blijft ook na de Corona-periode in trek bij zowel werkgevers als werknemers. Uit werkgeversonderzoek blijkt dat organisaties positief zijn over flexibel werken. U mag hiervoor een onbelaste vergoeding voor thuiswerken toepassen om uw medewerkers tegemoet te komen in de kosten van het thuiswerken voor hen. Het kabinet had al vastgesteld dat werkgevers vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2,- per dag onbelast mogen vergoeden voor thuiswerken. Vanaf 1 januari 2023 is de maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding € 2,15 per dag.

Voorwaarden gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding 
De regeling is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
  • Het maximumbedrag is niet meer dan € 2,15 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.
  • Indien een werkgever méér dan het maximumbedrag vergoedt, zal het bovenmatige deel via de vrije ruimte of de werknemer moeten worden belast.
  • Tevens kan een werkgever voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de gerichte vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (naar de vaste werkplek toe) toepassen.