Belastingdienst

Ontslagreden in loonaangifte vanaf 2020

Ontslagreden in loonaangifte Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fraude met WW-uitkeringen tegengaan. Daarom dient vanaf 1 januari 2020 de reden voor het beëindigen van een dienstverband te…

Aangiftetermijn eindheffing WKR verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is sinds 2020 verlengd met een extra tijdvak.De eindheffing moet dan…

Loonbelastingtabellen 2020 gepubliceerd

De loonbelastingtabellen voor 2020 kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Gebruik de loonbelastingtabellen om te zien hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden. U vindt…

Uitleg fiets van de zaak in 2020

Fiets van de zaak Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets van de zaak die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is…

Percentages AWF 2020 definitief

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen en het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2020 gepubliceerd. Een lage premie is vastgesteld op…

BSN niet verplicht op de loonstrook

BSN niet verplicht op de loonstrook Het BSN is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burgers te vergemakkelijken. Volgens de Belastingdienst is het niet verplicht om op…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…