Op 1 augustus is een pilot gestart waarin de effecten worden onderzocht van het betalen van een bijtelling per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand.

Deltaplan 2030
Om de mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener én veiliger te maken is de MobiliteitsAlliantie opgericht. Een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Deze coalitie heeft in 2019 een blauwdruk gepresenteerd voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem: Deltaplan 2030.

Flexibeler reizen
Met de pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’, een van de proeven in het Deltaplan 2030, wordt getoetst of berijders die bijtelling betalen gestimuleerd worden om flexibeler te reizen en hun reisgedrag veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen.

Daarnaast wordt in de pilot onderzoek gedaan naar het effect op de autogerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem.

Betalen naar gebruik
De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige wetgeving op het gebied van betalen naar gebruik. Deze pilot vormt daarin de eerste fase.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.