Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden aan toegevoegd. In het document gaat het ministerie in 22 vragen en antwoorden uitgebreid in op de nieuwe wet- en regelgeving die sinds 1 januari 2020 geldt voor de WW-premie. Ook staat in een bijlage voor 17 bijzondere situaties of de hoge of de lage WW-premie van toepassing is.

Download hier het vernieuwde kennisdocument.