De inkomstenbelasting in 2022 wordt naar verwachting verlaagd naar 37,07% over het inkomen tot € 69.398. Over het inkomen daarboven is 49,50% inkomstenbelasting verschuldigd.
De bovengrens voor het lage tarief van de loon- en inkomstenbelasting stijgt voor het eerst in jaren. Sinds 2018 is de grens vastgesteld op € 68.507, maar in 2022 gaat deze naar verwachting dus oplopen tot € 69.398. Voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, loopt de eerste schijf tot en met een inkomen van € 35.472. De tweede schijf loopt vanaf een inkomen van € 35.473 tot en met € 69.398. Over het inkomen daarboven dient 49,50% loonbelasting of inkomstenbelasting te worden afgedragen.

Inkomstenbelasting in 2022

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 Tot € 69.398 37,07 %
2 Vanaf 69.398 49,50 %