De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is sinds 2020 verlengd met een extra tijdvak.De eindheffing moet dan uiterlijk in het tweede tijdvak van het daaropvolgende belastingjaar worden aangegeven en betaald.

Een werkgever met een aangiftetijdvak van bijvoorbeeld een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het belastingjaar 2020 daarom meenemen uiterlijk in de aangifte loonheffingen van februari 2021 die in maart 2021 wordt aangegeven en betaald.

Let op: de verschuldigde eindheffing WKR over 2019 dient u nog uiterlijk in het eerste tijdvak van 2020 aangeven en betalen. De uiterste aangifte- en betaaldatum hiervoor is 29 februari 2020 bij een maandaangifte.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.