De 1e versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2020 voor o.a. het inhouden en betalen van loonheffingen. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Temporisering verhoging AOW-leeftijd
  2. Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
  3. Kennisdocument Wtl versie 6.0
  4. Fiets van de zaak
  5. Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers
  6. ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting
  7. Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling
  8. Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie WW

Zie de Leesmij voor meer informatie over de voorbereiding van de Wab i.c.m. LogiSal.

Kijk voor alle nieuwsartikelen gerelateerd aan de Wab in de categorie: Wet arbeidsmarkt in balans