Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2019 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte weigeren.

Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan sturen zij een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar het adres dat u hebt opgegeven als correspondentieadres.

In deze toelichting vindt u een uitleg bij de foutmeldingen die u dan hebt gekregen.