Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2019 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte weigeren.

Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan sturen zij een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar het adres dat u hebt opgegeven als correspondentieadres.

In deze toelichting vindt u een uitleg bij de foutmeldingen die u dan hebt gekregen.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.