Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd

Op de website van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019.

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen staan in dit document.

U vindt de rekenregels op deze pagina.

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+