Aangifte Loonheffingen

Mini-docu over de loonaangifteketen

Mini-docu over de loonaangifteketen De Belastingdienst stimuleert het eerder aanleveren van de loonaangifte. Bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019 vond u al de oproep om de loonaangifte direct na het verstrekken…

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak mei 2018 moet uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven zijn. De…

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht Vanaf heden is het alleen nog mogelijk om via Digipoort berichten in te zenden. Het BAPI-kanaal en FOS-kanaal is sinds 1 maart afgeschaft. Digipoort bevat…

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen Indien u op donderdag 23-2-2017 een foutmelding krijgt bij het aanmaken van de loonaangifte dan verzoeken wij u vriendelijk om eerst een update uit te voeren…