Mini-docu over de loonaangifteketen

De Belastingdienst stimuleert het eerder aanleveren van de loonaangifte. Bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019 vond u al de oproep om de loonaangifte direct na het verstrekken van de loonstrook in te dienen. Vanuit de loonaangifteketen komen de gegevens uit de loonaangiften terecht bij honderden afnemers die een wettelijk recht hebben om deze informatie te mogen gebruiken, zoals CBS, SVB en Belastingdienst. De gegevens zijn belangrijk voor de dienstverlening van overheidsinstellingen aan alle inwoners van Nederland.

Het is dus zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang dat u de loonaangifte juist invult en zo snel mogelijk indient. Dit voorkomt misverstanden, verrekeningen, fouten en onrechtmatige of foutief toegekende toeslagen en uitkeringen.

De loonaangifteketen helpt de burger om makkelijker aan zijn verplichtingen te voldoen en op tijd de juiste dienstverlening of uitkering te ontvangen. Voorbeelden zijn de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting en het vooringevulde overzicht van het arbeidsverleden (voor aanvraag van een WW-uitkering). Daarnaast vermindert de loonaangifteketen de administratieve lasten van de werkgever en bespaart de overheid uitvoeringskosten.

Wilt u zien hoe de procesgang van de loonaangifteketen in zijn werk gaat? Filemon Wesselink neemt u in een mini-docu mee op een reis langs Belastingdienst, UWV en CBS.

 

 
Datum: 9 april 2019

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.