LogiPoort is geschikt voor al uw loon- en pensioenaangiften!

Met LogiPoort kunt u aangiften (o.a. loonaangiften) indienen bij de Belastingdienst via Digipoort.
Voor de loonheffingen dient u alleen te beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat.
De pensioenaangiften naar Syntrus Achmea, het pensioenfonds voor de Bakkers, APG (Bouw en Schoonmaak), Zorg en Welzijn (UPA), TKP (o.a. Detailhandel en Agrarisch) etc. kunnen ook worden ingediend met LogiPoort.

Ook kunt u in LogiPoort:

  • De status van ingediende aangiften bekijken;
  • Een automatische cyclus instellen;
  • Een e-mail-alert instellen als er een afkeuring is;
  • Inhoudelijk zoeken in bestanden.

LogiPoort kost € 210,- per jaar exclusief btw.
U kunt LogiPoort bestellen op deze pagina.

LogiPoort in combinatie met LogiSal
Gebruikers van LogiSal betalen €105,- per jaar exclusief btw en kunnen bestellen op deze pagina.
Daarnaast kunt u gebruik maken van LIS (Loonaangifte Indien Service).
LIS kan voor u goedkoper zijn dan LogiPoort.
Meer informatie over LIS en LogiPoort vindt u op www.logipoort.nl.