LogiPoort, de logische opvolger van LoonSom Connect!

Vanaf medio januari 2016 zullen de ‘oude’ certificaten voor BAPI beginnen af te lopen.
Wanneer dat voor u precies is kunt u zien bij ‘Certificaten en sleutels’ in het linkerdeel van LoonSom Connect (als u daar mee werkt).

Logihuis heeft LogiPoort ontwikkeld.
Met LogiPoort kunt u aangiften (o.a. loonaangiften) indienen bij de Belastingdienst via Digipoort.
Voor de loonheffingen dient u alleen te beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat.
De pensioenaangiften naar Syntrus Achmea, het pensioenfonds voor de Bakkers en TKP (o.a. Detailhandel en Agrarisch) kunnen ook worden ingediend met LogiPoort.

Ook kunt u in LogiPoort:

– de status van ingediende aangiften bekijken;
– een automatische cyclus instellen;
– een e-mail-alert instellen als er een afkeuring is;
– inhoudelijk zoeken in bestanden.

LogiPoort is per 1 januari 2016 beschikbaar en kost € 99,- per jaar exclusief b.t.w.

U kunt LogiPoort bestellen bij Logihuis b.v.

Daarnaast kunt u gebruik maken van LIS (Loonaangifte Indien Service).
LIS kan voor u goedkoper zijn dan LogiPoort.

Meer informatie: www.logipoort.nl

PoortLinks

Datum: 19 november 2015