Brief over Bapi of FOS ontvangen? LogiPoort dé oplossing!

Vanaf 1 maart 2017 moeten loonaangiften via Digipoort worden ingediend. LogiPoort voorziet in een koppeling naar Digipoort die onafhankelijk van andere software werkt. Het aangifte XML bericht wordt door LogiPoort ingelezen en verzonden.
Alle oude certificaten voor BAPI lopen uiterlijk 28 februari 2017 af.
Wanneer dat voor u precies is kunt u zien bij ‘Certificaten en sleutels’ in het linkerdeel van LoonSom Connect (als u daar mee werkt). Voor de loonheffingen dient u alleen te beschikken over een geldig PKIoverheid-certificaat. De pensioenaangiften naar Syntrus Achmea, APG (bouw en schoonmaak), het pensioenfonds TKP (o.a. detailhandel, bakkers en agrarisch)

kunnen ook worden ingediend met LogiPoort.
Ook kunt u in LogiPoort:
– de status van ingediende aangiften bekijken;
– een automatische cyclus instellen;
– een e-mail-alert instellen als er een afkeuring is;
– inhoudelijk zoeken in bestanden.

U kunt als LogiSal klant, LogiPoort hier bestellen bij Logihuis b.v.
Daarnaast kunt u gebruik maken van LIS (Loonaangifte Indien Service).
LIS kan voor u goedkoper zijn dan LogiPoort.

Indien u (nog) geen LogiSal klant bent, kijk dan voor meer informatie op:  www.logipoort.nl..
d.d. 29-8-2016

DigipoortKleinSbr-nl