De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken.

De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen en trad in per 1 januari 2021 als crisismaatregel.  Met de BIK mocht een organisatie een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. U kon deze afdrachtvermindering toepassen als u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet.

De reden is dat de Europese commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van ongeoorloofde staatssteun voor de gehele BIK.

Voor deze intrekking is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft daarvoor een wetsvoorstel aan de Raad van State aangeboden. Daarna wordt het z.s.m. aan het parlement voorgelegd.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Om het budget op een andere manier zo snel mogelijk in te zetten, stelt het kabinet voor om de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te verlagen, waarschijnlijk per 1 augustus 2021. Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dat weten.

Wat precies de gevolgen zijn voor de werkgever die al aanspraak heeft gemaakt op de BIK, is nog niet duidelijk.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.