Aandachtspunt betaling loonaangifte mei

Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak mei 2018 moet uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven zijn.

De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze periode is 30 juni 2018 en valt in het weekend. Als u een betaling op vrijdag na 12.00 uur of in het weekend doet, ontvangt de Belastingdienst dit bedrag pas de eerstvolgende werkdag. Aangiften die u indient worden wel in het weekend verwerkt.

handboek loonheffingen 2018

Datum: 22 juni 2018

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+