Faillissement en leaseauto

Faillissement en leaseauto

Als de werkgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en failliet gaat, dan mag de werknemer weigeren de auto terug te geven aan de leasemaatschappij volgens de Rechtbank van Noord Holland.
In geval van dit faillissement, kan de werknemer dus de auto tot zijn beschikking houden totdat zijn salaris, vakantiegeld en eventuele andere vorderingen zijn betaald.
Dit geeft de werknemer een sterke positie, ten opzichte van zijn werkgever en de curator.


Er was volgens de Voorzieningenrechter een rechtstreeks verband tussen de leaseauto en de arbeidsovereenkomst.
Hierdoor hoefden de werknemers niet direct hun leaseauto in te leveren tenzij de leasemaatschappij een bankgarantie kon afgeven ten hoogte van het achterstallig loon.

 

 

 

 

D.d.: 16-05-2017

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.