Einde VAR lijkt in zicht

De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Een meerderheid in Eerste Kamer steunt de afschaffing per 1 mei 2016.

De VAR is bedoeld om bedrijven duidelijk te maken of zij loonheffing moeten inhouden en betalen over inkomsten van zzp’ers. Staatssecretaris Eric Wiebes wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Hij deed een reeks toezeggingen. Zo komt er een langere overgangsfase van een jaar.

De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven.
Op deze pagina vindt u overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld en waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. U kunt deze overeenkomsten gebruiken als het werk onder dezelfde voorwaarden wordt uitgevoerd. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens 1 van deze overeenkomsten, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Daarom is het handig om een zo’n overeenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

Datum: 2 februari 2016