Effect aangepaste loonbelastingtabellen op nettoloon

Effect aangepaste loonbelastingtabellen op nettoloon

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor 2016 gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit; anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert 10 euro netto in.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd. Deze konden niet meer tijdig worden verwerkt, waardoor er per 1 april een inhaalslag wordt gemaakt.

Vanaf versie 1F zitten de nieuwe tabellen verwerkt in LogiSal. U kunt dus al loonberekeningen maken voor april 2016 en later. De periodedatum is leidend voor de toepassing.
In het Handboek Loonheffingen 2016 staat aangegeven hoe u dient om te gaan met deze wijziging in combinatie met 4 weken- en weekverloningen.

PoppetjeRekentPixabay

Bron foto: Pixabay

Datum: 30 maart 2016