Eerste voorbeeldovereenkomsten VAR online

Eerste voorbeeldovereenkomsten VAR online

De Belastingdienst heeft de eerste voorbeeldovereenkomsten die de VAR moeten gaan vervangen gepubliceerd. De huidige VAR-systematiek zal (hoogstwaarschijnlijk) gaan verdwijnen. Alleen de Eerste Kamer moet haar akkoord nog geven.
Per 1 januari 2016 zullen opdrachtgevers geen zekerheid meer krijgen over het wel of niet inhouden van loonheffingen door middel van een VAR(-wuo of -dga).
Wel kunnen zij overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst oordeelt vervolgens of wel of geen loonheffingen ingehouden moeten worden.

Op dit moment zijn voorbeeldovereenkomsten voor een coördinerend stralingsdeskundige, een gastdocent masterclass en een tijdelijk waarnemend verloskundige gepubliceerd. De Belastingdienst oordeelt dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst beoordeelt niet of sprake is van ondernemerschap. De beoordeling geldt in principe voor een periode van vijf jaar. De gepubliceerde overeenkomsten zijn zeer specifiek gericht op de genoemde beroepen.

 

Datum: 12 oktober 2015