Eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014

Eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014

In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf minimaal € 45.000 betalen. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen is nu ook opgenomen dat dga’s van innovatieve start-ups mogen afwijken van de gebruikelijkloonregeling. Zo’n dga mag maximaal drie jaar het minimumloon hanteren of zelfs nog lager als hij dit aannemelijk kan maken.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.