Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden op donderdag 5 september een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. De afgesproken looptijd van de nieuwe CAO is 28 maanden.

Loonsverhogingen

  • 1 december 2019 met 3,5%
  • 1 juli 2020 met 3,5%
  • 1 maart 2021 met 0,93%
  • in februari 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro bruto.

De tabellen voor de jeugdsalarissen zijn i.v.m. de wijzigingen in de Wet Minimumloon aangepast. Voor BBL-leerlingen is een nieuwe tabel toegevoegd.

Daarnaast wordt het Generatiepact voortgezet met aangepaste spelregels.

Bron: Metaalunie.nl