Doorbetaling ouderschapsverlof

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat werknemers, die ouderschapsverlof wensen, gedeeltelijk het loon doorbetaald krijgen.
Het gaat dan om de eerste 9 weken die opgenomen moeten worden in het eerste jaar.
De doorbetaling wordt dan 50% van het loon (of 50% van het maximumdagloon) en wordt betaald door het UWV.
Als het wetsvoorstel wordt geaccepteerd gaat dit in op 2 augustus 2022. Dat duurt dus nog even maar een kindje heb je ook niet zomaar ….
Maar zonder gekheid, deze wet is het gevolg van een Europese richtlijn en UWV en bedrijven moeten zich kunnen voorbereiden, vandaar.

Volgens het wetsvoorstel gaat de aanvraag via de werkgever. In principe dient het opnemen afgestemd te worden met de werkgever en kunnen zwaarwegende bedrijfsbelangen een rol spelen in wanneer het opgenomen moet/kan worden. Daarom geldt een aanvraagtermijn van 2 maanden.
Meer informatie vindt u hier.