Digipoort verstuurt tijdelijk geen berichten

Digipoort verstuurt tijdelijk geen berichten

Vanaf (vandaag) 9 december 21:00 uur tot en met zaterdag 10 december 23:00 uur vindt er onderhoud plaats aan de ontvangstsystemen bij de Belastingdienst.
In die gehele periode kunnen er geen berichten ontvangen worden. Na 10 december 23:00 uur worden de berichten wel ontvangen maar nog niet verwerkt.

Het gaat om de volgende SBR-stromen:
– Inkomstenbelasting (Winst/Niet-Winst)
– Vennootschapsbelasting
– Omzetbelasting
– Uitstelverzoeken
– Aanwijsposten
– Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB)
– Intracommunautaire prestaties
– Loonheffingen
– Mini-One-Stop-Shop (MOSS)
– Toeslagen (inclusief ZTA)
– Serviceberichten Aanslag (SBA)
– Serviceberichten Toeslagen (SBA)
– Vooraf ingevulde aangifte (VIAverzoek, Via2014/Via2015)

Mocht u tijdens dit onderhoud berichten aanleveren, dan krijgt u de volgende foutmelding: “ALS100 – De aansluiting voor berichtsoort <Berichtsoort> en ontvanger OIN:<OIN van belastingdienst> is niet actief.”

DigipoortKleinSbr-nl

d.d.: 9-12-2016