DGA en pensioenafkoop

Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.
Wij verwachten hier binnenkort uitsluitsel over en verzoeken u te wachten met de verwerking hiervan in de salarisadministratie.

D.d.: 09-05-2017