DGA en pensioenafkoop

Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.
Wij verwachten hier binnenkort uitsluitsel over en verzoeken u te wachten met de verwerking hiervan in de salarisadministratie.

D.d.: 09-05-2017

Menu
Let op: LogiSal 2021 kunt u vanaf nu downloaden op deze pagina.
+