DGA en pensioenafkoop

Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.
Wij verwachten hier binnenkort uitsluitsel over en verzoeken u te wachten met de verwerking hiervan in de salarisadministratie.

D.d.: 09-05-2017

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.