Definitieve berekeningen LIV worden verzonden

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden

De Belastingdienst is gestart met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. De eerste beschikkingen worden op 12 juli bezorgd, de laatste op 21 juli. In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit.

De Belastingdienst betaalt binnen 6 weken na de datum op de definitieve beschikking de tegemoetkoming uit. Dit is uiterlijk 12 september 2018.

nieuwsbrief loonheffingen

Datum: 12 juli 2018