De voordeelregel komt te vervallen

De voordeelregel komt te vervallen

De voordeelregel komt per 1 januari 2016 te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016.
Als een werknemer een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiegeld of een bonus, dan moet zijn werkgever deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. De werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het toepassen van deze zogenoemde voordeelregel is echter alleen toegestaan als dit ertoe leidt dat er minder loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden.

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt er bij de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer bepaald of er voldoende belasting ingehouden is op zijn loon. Door het toepassen van de voordeelregel wordt er vaak te weinig belasting geheven. De werknemer moet dan dus achteraf bijbetalen. Om dat te voorkomen, wordt de voordeelregel afgeschaft. Het ziet er dus naar uit dat werkgevers vanaf volgend jaar bij elke bijzondere beloning verplicht zijn om de tabel bijzondere beloningen te gebruiken.

 

Datum: 1 oktober 2015

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.