De gemiddelde sectorpremie daalt in 2016

De gemiddelde sectorpremie daalt in 2016

De gemiddelde sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) daalt in 2016 van 2,16% naar 1,78%.
Uit UWV’s Nota premievaststelling sectorfondsen 2016  blijkt dat de daling volgend jaar merkbaar is in 46 van de 62 sectoren. De grootste dalingen zitten in de sectoren die verband houden met de bouw.
In 16 sectoren gaat de premie juist omhoog in 2016. Denk hierbij aan de zuivelindustrie, het baggerbedrijf en personenvervoer. Dit komt doordat in die sectoren de WW-lasten stijgen of de loonsom van de totale sector afneemt. Er is per 2016 ook één nieuwe sector: de sector Werk en (re)Integratie. Die wordt volgend jaar afgesplitst van de sector overheid. Dat de meeste sectoren een daling van de sectorpremie tegemoet kunnen zien, heeft te maken met het feit dat minder mensen een WW-uitkering krijgen. Omdat WW-uitkeringen deels worden betaald uit de sectorpremie, kan deze premie in 2016 in veel gevallen worden beperkt.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de door UWV vastgestelde sectorpremies voor 2016 nog wel goedkeuren.

 

Datum: 27 oktober 2015