Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning (noodpakket banen en economie) vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen.

Download hier ‘Kamerbrief noodpakket 2.0’.