Veranderingen wet Arbeidsmarkt in balans vanwege Corona

De huidige coronacrisis heeft ook gevolgen voor de wet Arbeidsmarkt in balans. Nog maar net droog en nu al blijkt hij niet bestand tegen de veranderende maatschappij. Wat aangepast gaat worden zijn de volgende aspecten:

30% overschrijding
Als een werknemer met meer dan 30% de contractuele uren overschrijdt dan geldt alsnog met terugwerkende kracht het hoge tarief over het hele loon. Dat wordt (tijdelijk?) aangepast. Vooral in de zorg wordt momenteel enorm overgewerkt en die sector wordt hierdoor onevenredig zwaar getroffen.

Schriftelijke arbeidsovereenkomsten
Op 1 april zou het uitstel voor het opstellen van een vaste arbeidsovereenkomst aflopen. Deze periode wordt verlengd tot 1 juli. Dit geldt voor werknemers die al in 2019 in vaste dienst waren maar waarvoor geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgesteld waaruit blijkt dat het onbepaalde tijd is.

Wij houden u op de hoogte.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.