Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed!

De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze wordt doorgaans begin december verzonden. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk.

In die beschikking blijken nog wel eens fouten te zitten en die kunnen werkgevers duur komen te staan. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed gecontroleerd wordt. Op de beschikking Whk voor 2018 staat de individueel en/of sectoraal gedifferentieerde premie. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

U mag maximaal 50 procent van de premiedelen WGA-vast en WGA-flex verhalen op werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van de werknemers. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers. In LogiSal vindt u een handige lijst waarin deze verdeling al voor u is uitgerekend. Deze lijst stellen wij graag aan iedereen beschikbaar.

Download het overzicht van 2018 in .pdf formaat

Eigenrisicodragerschap
Is een organisatie in 2018 eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW, dan staat het betreffende premiedeel op de Whk-beschikking op nul. Organisaties die in 2018 zelf het risico dragen voor zowel de ZW als de WGA, ontvangen dus ook gewoon een beschikking, maar hierin staat dan twee keer een premiedeel van 0%. Dit dient u in LogiSal handmatig aan te passen bij Werkgever > Inhoudingen.

nieuwsbrief loonheffingen
 
 

Datum: 8 december 2017