Controleer voorlopige berekening Wtl

Controleer voorlopige berekening LKV/LIV

UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2019 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Als u over 2019 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan stuurt UWV uiterlijk 15 maart 2020 een voorlopige berekening Wtl. Wij adviseren om deze berekening voor 1 mei 2020 te controleren. Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van de Wtl die zij uiterlijk 31 juli sturen.

Als de voorlopige berekening Wtl niet klopt door onjuiste gegevens in de aangiften, dan kunt u ze tot en met 1 mei 2020 corrigeren bij de Belastingdienst. Hoe u dat doet leest u bij Stap 12 Aangiften corrigeren van het Handboek Loonheffingen.

LKV toepassen in LogiSal
Bij de werknemer op tab Subsidie kunt u aanvinken of de werknemer in aanmerking komt voor het LKV. Deze wordt dan meegenomen in de loonaangifte die u samenstelt in LogiSal.

Doelgroepverklaring
Als een aanvraag van een werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2020 nog in behandeling was, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei een correctie door te geven aan de Belastingdienst.

Onjuiste berekening
Hebt u de aangiften loonheffingen wél juist ingevuld, maar denkt u dat de voorlopige berekening niet klopt? Of heeft u na 15 maart geen voorlopige berekening ontvangen, terwijl u wel recht denkt te hebben op een tegemoetkoming uit de Wtl? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het UWV.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.