Controleer Jeugd-LIV

Het is helaas mogelijk dat u een werknemer het jeugdminimumloon betaalt en toch niet in aanmerking komt voor de Jeugd-LIV. Het systeem is ingericht op jaargegevens en gemiddelden. Maar als u een jongere in het eerste halfjaar in dienst heeft gehad dan kan dat nadelig uitpakken. We nemen als voorbeeld een 20-jarige. Het minimumjeugdloon bij een 40-urige werkweek is € 6,38. Daar komt 8% vakantiegeld bij. Totaal € 6,89.

De ondergrens voor Jeugd-LIV is gebaseerd op het gemiddelde van het eerste en het tweede halfjaar en bedraagt € 6,91. Daar zit de werknemer in dit voorbeeld onder. U krijgt geen Jeugd-LIV.

De Belastingdienst c.q. UWV weet dit maar kan hier niets aan doen.

Overigens kan dit omgekeerd ook voorkomen bij een werknemer die alleen in het tweede halfjaar werkt en hierdoor net op of boven de bovengrens uit komt. Dit zal evenwel minder opvallen. De specificatie in LogiSal rekent zoals het UWV het ook doet.