Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Uitzendbedrijven krijgen deze maand twee brieven van de Belastingdienst. In de eerste brief staat een toelichting op nieuwe sectorindeling per 1-1-2020. De tweede brief bevat de beschikking sectorindeling die geldt vanaf 1 januari 2020.
 
Voor een groot deel van de uitzendwerkgevers geldt dat zij vanaf 2020 geheel in ‘sector 52 Uitzendbedrijven’ worden ingedeeld. Indeling in een vaksector is dan niet meer mogelijk. De Belastingdienst deelt uitzendwerkgevers met een vaksector opnieuw in op basis van de aangiften loonheffingen.
 
Klopt de nieuwe sectorindeling volgens u niet? Dan kunt u tegen de beschikking bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de beschikking.
 
Let op!

Een kleine groep werkgevers valt vanaf 2020 onder een gesplitste aansluiting. Zij ontvangen in oktober of december een brief met een toelichting op de nieuwe sectorindeling, gevolgd door de beschikking.

 

Bron: Forum Salaris