Brief met percentage Whk valt binnenkort op de mat

Brief met percentage Whk valt binnenkort op de mat

De Belastingdienst verstuurt op korte termijn de brief met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2016.
Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor de aangifte loonheffingen per 1 januari as. Bewaar deze brief daarom goed. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:

* premiedeel WGA voor vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast)
* premiedeel WGA voor flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex)
* premiedeel ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex)

Met het premiedeel WGA-vast worden de WGA-lasten van werknemers met een vast dienstverband betaald. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-lasten (uitkeringen en re-integratiekosten) voor flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van ex-flexwerkers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering, worden doorbelast in deze premies.

U mag maximaal 50 procent van de premiedelen WGA-vast en WGA-flex verhalen op werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van de werknemers. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.

Voor de categorie kleine werkgevers wordt de premie Whk vastgesteld per sector. In de eerste nieuwsbrief voor 2016 (die binnenkort wordt gepubliceerd) vindt u de premies per sector en gesplitst naar deze 3 soorten.
In LogiSal wordt deze premie samengesteld (dus als 1 percentage) opgenomen. Hier vindt u altijd de hele premie voor rekening van werkgever. Dus het totaal van de drie bij werkgever. Bij werknemer staat NUL.

U dient derhalve in LogiSal 2016:
a. de premie die LogiSal invult te controleren met de beschikking van de Belastingdienst.
b. een aanpassing te doen als u een deel van de premie wilt inhouden op het loon van de werknemer. Het totaal van werknemers- en werkgeversdeel moet gelijk zijn aan de premie op de beschikking.

U kunt de premie in LogiSal aanpassen via Werkgever > Inhoudingen >Werknemersverzekeringen > dubbelklik de WHK.

 

Datum: 4 november 2015

 

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.