Brief Belastingdienst over BAPI niet altijd terecht

Brief Belastingdienst over BAPI niet altijd terecht

Een aantal klanten die gebruik maken van onze LIS service hebben een brief ontvangen dat zij nog aangiftes versturen via het BAPI kanaal. Deze brief is niet in alle gevallen terecht. De aangiftes die verstuurd zijn via LIS worden al sinds eind 2015 ingediend via Digipoort. Indien u deze brief heeft ontvangen, ga dan na of er nog andere aangifte stromen via het BAPI kanaal verstuurd zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan mag u deze brief als niet verzonden beschouwen.

belastingdienst_amsterdam_1

d.d. 6 december 2016