Beschikking werkhervattingskas 2021

Kort geleden heeft de belastingdienst de eerste beschikkingen of mededelingen Werkhervattingskas naar de werkgevers verzonden.
Vanzelfsprekend gebruikt u deze om het percentage wat LogiSal voor u opneemt te controleren.

Maar als u een beschikking heeft ontvangen, kunt u daarnaast ook controleren of de belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt, zoals de loonsommen en de uitkeringslasten. Die laatste zijn gebaseerd op de zogenaamde instroomgegevens en die kunt u opvragen bij de belastingdienst. Het adres vindt u op de beschikking zelf.