Belastingplan 2016 gered na akkoord met D66

Belastingplan 2016 gered na akkoord met D66

D66 gaat na een tegenstem in de Tweede Kamer alsnog akkoord met het Belastingplan van het kabinet. Na enkele veranderingen van staatssecretaris Wiebes zal de partij in de Eerste Kamer vóór stemmen, waardoor een door het kabinet beloofde lastenverlichting van 5 miljard euro toch doorgaat.

Er wordt zo’n 400 miljoen euro uit de oorspronkelijke plannen anders besteed, waardoor de inkomstenbelasting iets minder omlaag gaat dan gepland was. Het kabinet komt nu met een wetswijziging, een novelle, die eerst door de Tweede Kamer en dan voor het einde van het jaar door de senaat behandeld moet worden.  De maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%

In 2017 gaan de kinderopvangtoeslag en de ouderenkorting omhoog. De arbeidskorting wordt langzamer afgebouwd dan gepland, wat 200 miljoen euro kost. Volgend jaar al gaat de belastingvrije voet voor vermogens omhoog naar 24.500 euro en komt er een eenmalig fonds van 100 miljoen om gebouwen duurzamer te maken. Voor de lange termijn belooft het kabinet meer belastingen te decentraliseren, waardoor gemeenten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen en de belasting op arbeid met nog eens 4 miljard omlaag kan.

 

 
Datum: 9 december 2015