Er is een wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’.
De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet Flexibel Werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd.
U krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op dit wetsvoorstel.
U kunt dat doen op https://www.internetconsultatie.nl/werkplekkeuze

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.