Er is een wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’.
De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet Flexibel Werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd.
U krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op dit wetsvoorstel.
U kunt dat doen op https://www.internetconsultatie.nl/werkplekkeuze