Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten

Voor de 850.000 mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor flexwerk, ABU en NBBU. Met de nieuwe cao krijgen uitzendkrachten meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen. Het akkoord tussen de onderhandelende partijen wordt nu aan de leden voorgelegd.

Twee grote uitzendcao’s worden met dit akkoord gelijkgetrokken tot één cao. Hiermee zou het risico op cao-ontduiking verkleind worden. In het nieuwe akkoord zouden de arbeidsvoorwaarden ook beter leesbaar zijn, en uitzendbureaus moeten het beloningssysteem beter gaan uitleggen.

“De kloof tussen een vast dienstverband en een uitzendbaan is met deze cao weer iets kleiner geworden”, aldus Marten Jukema die namens vakbond CNV de onderhandelingen voerde.

Bron: ANP

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.