Vakantieplanning

Als een werknemer zijn vakantie aanvraag schriftelijk indient, is het zaak om daar tijdig op te reageren. Reageert u niet binnen twee weken op de aanvraag, dan staat de vakantie volgens de wens van de werknemer vast. Dit geldt ook voor een vakantieaanvraag die via een verlofdagensysteem is gedaan.

Een reactie op een vakantieaanvraag hoeft niet meteen een goed- of afkeuring te zijn.
Veel organisaties geven alle werknemers één deadline en stellen daarna alle zomervakanties vast. Zeker als het niet mogelijk is om veel werknemers tegelijk op vakantie te laten gaan, is dat praktisch.

Datum: 14 maart 2019