AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog

De leeftijdsgrens voor de AOW hoeft volgens deskundigen minder snel omhoog dan nu is vastgelegd, door de hoger dan gemiddelde sterfte in de afgelopen twee winters stagneert de levensverwachting. Om de pensioenduur gelijk te houden bij een hogere levensverwachting hoeft de AOW-leeftijd pas in 2026 naar 67 jaar in plaats van in 2021. Dat zegt Daan Kleinloog, voorzitter van de werkgroep AOW van het Actuarieel Genootschap.

Kleinloog komt tot deze conclusie op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens hem krijgt volgens de huidige regels iemand die in 2021 met pensioen gaat over zijn hele leven gezien gemiddeld drie procent minder AOW dan iemand die nu met pensioen gaat. “In die drie jaar stijgt de levensverwachting met twee procent maar is de korting van de pensioenduur vijf procent”.

Datum: 8 juni 2018