Anoniementarief alleen corrigeren bij administratieve fout

Anoniementarief alleen corrigeren bij administratieve fout

Hebt u het anoniementarief toegepast omdat u niet alle (juiste) gegevens voor de loonheffingen had? Dan mag u die tijdvakken niet corrigeren als u die gegevens later wel krijgt. Had uw werknemer
bijvoorbeeld nog geen burgerservicenummer, dan mag u het anoniementarief niet corrigeren op het moment dat hij dat wel heeft.

U mag alleen het anoniementarief corrigeren als u het door een fout in de administratie ten onrechte hebt toegepast. Als de werknemer zijn burgerservicenummer bijvoorbeeld wel op tijd had aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Toepassen in LogiSal? Zie dit artikel in de online help.

Datum: 2 januari 2019